เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 135/2560  [อ่าน 13 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์เขต3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง , ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [อ่าน 12 ครั้ง]
  ร่างประกาศเชิญชวน(TOR)ครั้งที่2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงระบบปฏิบัตการโปรแกรมสำนักงานตามโครงการ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2560  [อ่าน 12 ครั้ง]
  ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 2 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง,ระบบปฏิบัตการโปรแกรมสำนักงานตามโครงการ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2560  [อ่าน 9 ครั้ง]
  ทดสอบ  [อ่าน 15 ครั้ง]
  ประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อกาาเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา  [อ่าน 30 ครั้ง]
  ร่างประกาศเชิญชวน ประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่องการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา  [อ่าน 46 ครั้ง]
  ร่างประกาศเชิญชวน ประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่องการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา  [อ่าน 36 ครั้ง]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  [อ่าน 312 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ก.ย. 2559)  [อ่าน 98 ครั้ง]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4  [อ่าน 38 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ส.ค. 2559)  [อ่าน 14 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ก.ค. 2559)  [อ่าน 16 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (มิ.ย. 2559)  [อ่าน 12 ครั้ง]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3  [อ่าน 13 ครั้ง]