ร่างประกาศเชิญชวน ประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่องการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา  [อ่าน 11 ครั้ง]
  ร่างประกาศเชิญชวน ประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เรื่องการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา  [อ่าน 14 ครั้ง]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  [อ่าน 283 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ก.ย. 2559)  [อ่าน 96 ครั้ง]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4  [อ่าน 32 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ส.ค. 2559)  [อ่าน 14 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ก.ค. 2559)  [อ่าน 14 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (มิ.ย. 2559)  [อ่าน 9 ครั้ง]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3  [อ่าน 12 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (พ.ค. 2559)  [อ่าน 9 ครั้ง]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2)  [อ่าน 8 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (เม.ย. 2559)  [อ่าน 11 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (มี.ค. 2559)  [อ่าน 9 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ก.พ. 2559)  [อ่าน 12 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ม.ค. 2559)  [อ่าน 11 ครั้ง]