รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  [อ่าน 202 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ก.ย. 2559)  [อ่าน 60 ครั้ง]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4  [อ่าน 23 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ส.ค. 2559)  [อ่าน 7 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ก.ค. 2559)  [อ่าน 9 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (มิ.ย. 2559)  [อ่าน 3 ครั้ง]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3  [อ่าน 5 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (พ.ค. 2559)  [อ่าน 5 ครั้ง]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2)  [อ่าน 5 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (เม.ย. 2559)  [อ่าน 7 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (มี.ค. 2559)  [อ่าน 7 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ก.พ. 2559)  [อ่าน 5 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ม.ค. 2559)  [อ่าน 7 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (ธ.ค. 2558)  [อ่าน 6 ครั้ง]
  ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2559 (พ.ย. 2558)  [อ่าน 16 ครั้ง]