มีบริการดาวน์โหลดทั้งหมด 309 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
15 กุมภาพันธ์ 2560
0
15 กุมภาพันธ์ 2560
0
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 มกราคม 2560
275
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 มกราคม 2560
331
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 มกราคม 2560
144
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 มกราคม 2560
108
กลุ่มอำนวยการ
09 มกราคม 2560
274
กลุ่มอำนวยการ
09 มกราคม 2560
120
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06 มกราคม 2560
43
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 ธันวาคม 2559
358
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 ธันวาคม 2559
165
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 ธันวาคม 2559
471
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 ธันวาคม 2559
364
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
17 ธันวาคม 2559
118
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 พฤศจิกายน 2559
584
กลุ่มอำนวยการ
22 พฤศจิกายน 2559
232
กลุ่มอำนวยการ
22 พฤศจิกายน 2559
270
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 พฤศจิกายน 2559
188
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 พฤศจิกายน 2559
160
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
21 พฤศจิกายน 2559
119
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122