มีบริการดาวน์โหลดทั้งหมด 311 เรื่อง  
ที่
เรื่อง
กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ว/ด/ป ที่ส่ง
อ่าน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
15 มีนาคม 2560
87
กลุ่มอำนวยการ
13 มีนาคม 2560
43
กลุ่มอำนวยการ
13 มีนาคม 2560
48
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 มีนาคม 2560
88
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
24 มกราคม 2560
355
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 มกราคม 2560
480
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 มกราคม 2560
210
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 มกราคม 2560
123
กลุ่มอำนวยการ
09 มกราคม 2560
323
กลุ่มอำนวยการ
09 มกราคม 2560
157
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
06 มกราคม 2560
58
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 ธันวาคม 2559
441
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
30 ธันวาคม 2559
211
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
23 ธันวาคม 2559
484
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 ธันวาคม 2559
378
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
17 ธันวาคม 2559
126
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
28 พฤศจิกายน 2559
609
กลุ่มอำนวยการ
22 พฤศจิกายน 2559
239
กลุ่มอำนวยการ
22 พฤศจิกายน 2559
277
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
22 พฤศจิกายน 2559
257
  แสดงผล. 20 เรื่องต่อหน้า Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]   
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ถนนนางรอง-ปะคำ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทร. 0-4463-3691 โทร. 0-4463-1548
ศูนย์ ICT
โทร. 0-4463-3691 กด 122